Omar - Huvudaktivitetsansvarig HERR

Omar är en utav EFORU Teamet och är huvudaktivitetsansvarig för herrarna i föreningen.
Status för denna avändare är Godkänd