Mohidin - Affärs/Business Koordinator

Mohidin är en utav EFORU Teamet och är Affärs/Business Koordinator i föreningen. Ni kan nå Mohidin på: mohidin.abukar@eforu.se
Status för denna avändare är Godkänd