Vad är EFORU?

Mer om oss hittar ni i texten nedan.

Om Oss

Event För Utveckling (EFORU) är en ideell förening som har till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

EFORU bedömer att ungdomar och unga vuxna, i brist på bland annat förebilder, nätverk, mentorer, verktyg, ofta dras in i kriminalitet i allt för tidig ålder. Det handlar framförallt om unga män och kvinnor i åldern 16-30 år.  Föreningen har således till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arrangera event i samarbete med olika organisationer som jobbar för att driva ungdomarnas utveckling framåt. Detta genom en plattform som möjliggör möten mellan dessa grupper.

Vår Vision

Vi vill att ungdomsarbetslösheten ska minska

Att staden ska ligga i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet och antidiskrimineringsområdet.

Att invånarna ska känna sig trygga i staden, samt att ungdomar och unga vuxna ska ha tillgång till meningsfull fritid, där unga män och kvinnor deltar i fritidsverksamheterna på lika villkor.

Att genom tidigare beprövade evenemang, kringgående aktiviteter och samarbeten, underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.